Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Sisak
Sjedište tvrtke:
Zagrebačka 49/E
44000 Sisak
Pravna forma:
Telefon:
+385 44 544906
Fax:
+385 44 540292
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC
GISA broj: